Συνάντηση Εταίρων προγράμματος EU Circle

Το εργαστήριο για την ασφάλεια και τον κίνδυνο στο περιβάλλον (Center for Risk, Safety and the Environment CERISE) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει στο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ μέσω του… read more →